PŘIHLAŠOVÁNÍ OTEVŘEME 1.5.2024.

Formulář odstoupení od smlouvy - vzor

Oznámení o odstoupení od smlouvy


Adresát: Barbara Ernest

IČ: 71972919

Adresa: Chopinova 26, 120 00 Praha 2

Telefon: +420 774 235 225

Mail: info@proplujmetimspolu.cz


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):


Datum objednání /datum obdržení:


Jméno a příjmení spotřebitele:


Kontaktní údaje spotřebitele (korespondenční adresa, email, telefon): -----------------------------

Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář zasílán v listiné podobě)


Datum:Vyplněný formulář lze zaslat poštou nebo elektronicky.