PŘIHLAŠOVÁNÍ OTEVŘEME 1.5.2024.

Mastermind pro absolventy našeho kurzu

Nechcete přijít o podporu a ztratit energii, kterou vás nabil kurz? 
Znáte se a víte, že je pro vás motivující, pokud na cestě nejste sami? 
Narazili jste v kurzu na vnitřní překážky, o kterých tušíte, že si žádají důkladnější opracování?
Hledáte jak dobře sladit soukromou praxi, zaměstnání a další role, které jsou pro vás důležité?   
Máte pocit, že vám v kurzu "ujel vlak", ale nevzdáváte to, máte v plánu jím projít ve vlastním tempu a přijde vám škoda, že přijdete o podporu ostatních? 
Chcete udělat další (po)kroky směrem k vaší praxi? 


To všechno (a věříme že i mnohem víc...) vám umožní naše Mastermind skupina. 

Co je Mastermind skupina? 

Jedná se o podpůrnou a růstovou skupinu, která má za cíl podpořit vás v dalších konkrétních krocích na vaší autentické cestě ke smysluplné, naplňující, profitující a dlouhodobě udržitelné soukromé praxi. Skupina přináší vzájemnou motivaci, podporu a mentorské vedení.

Skupina bude probíhat online přes Zoom, je proto otevřená všem, je jedno odkud jste. 

V zájmu intenzity společné práce a držení kontinuity půjde o skupinu uzavřenou. Malý počet (max. 7 účastníků) zajišťuje, že na každém setkání budete mít prostor přinést konkrétní otázku, téma,  překážku... kterou aktuálně řešíte a blokuje vás v postupu. Budete mít k dispozici znalosti, zkušenosti, praktickou i emoční podporu celé skupiny, abyste do příštího setkání podnikli konkrétní kroky. A ano, veřejný závazek a sociální tlak obvykle fungují :-). A taky budeme spolu oslavovat a posilovat to, co se daří, na čem lze stavět a o co se lze opřít. A budeme se vzájemně inspirovat. 

Co oceňují na Mastermindech jiní podnikatelé? 

Zeptaly jsme se několika volnonožců s osobní zkušeností, co jim Mastermind dává. Nejčastěji padala slova jako inspirace, sdílení zkušeností, to, že nejsou sami na řešení náročných situací, že mohou sdílet a získat podporu i zpětnou vazbu od ostatních. A třeba to, že dostávají otázky, které by je nenapadlo si položit. Nebo, že se nemusí spálit tam, kde se už spálil někdo jiný.

Je to pro mně obohacující - to je to slovo. Dostanu jiné impulsy, jiné názory, je to nastavené zrcadlo, poznám nové zkušenosti. (Renata, konzultantka)

Mastermind je pro účastníky něco jako smečka, kde se členové cítí bezpečně. Moji klienti si někdy v legraci říkají "partička anonymních podnikatelů". (Petra, konzultantka a facilitátorka Mastermindů).

Více se o tomto osvědčeném formátu intenzivního rozvoje podnikání dozvíte zde: 

Co účastí získáte? 

 • plynule navážete na to, kde jste v kurzu skončili (ať už to bylo kdekoliv) a získáte podporu pro další kroky
 • inspiraci, zpětnou vazbu, nové úhly pohledu, zkušenosti ostatních lidí se stejným cílem 
 • podpůrné vědomí, že na to nejste sami, je tu skupina lidí, kteří vám fandí a chtějí pro vás na vaší podnikatelské cestě to nejlepší 
 • možnost oslavovat úspěchy a nebýt sám na propady a těžkosti
 • "nakopnutí" v situacích, kdy na vás dolehne krize nebo útlum, které vyčerpají svůj dobrý potenciál
 • mentorské vedení nás, Barbary a Lenky: budeme s vámi i nadále otevřeně sdílet svoje zkušenosti a znalosti, u kterých budeme věřit, že vám mohou být nápomocné, řídit diskusi tak, aby přinášela hmatatelné výstupy, hlídat bezpečí a nehodnotící atmosféru
 • věnovat se budeme opět nejen praktickým otázkám kolem praxe, ale prostor bude otevřený i pro přinášení témat k hlubší vnitřní práci (vize, mindset, vnitřní překážky apod.) a témata jako je slaďování práce a dalších životních rolí, sebepéče apod.

... a v neposledním řadě: budete se podílet na úspěchu ostatních! 

Organizační informace

 • Doba konání: únor - červen 2021 (celkem 5 setkání, každé v délce 3 hodiny)
 • Termíny setkání: první setkání proběhne 15.2. (pondělí) v čase 17:00-20:00 hod., termíny dalších setkání si domluvíme na prvním setkání tak, aby co nejvíce zohledňovaly vaše potřeby
 • Frekvence setkání: 1x měsíčně
 • Délka setkání: 3 hodiny
 • Max. počet účastníků: 7 (+ my dvě jako facilitátorky)
 • Cena: 9.500 Kč
 • Přihlašování: bude možné od 10.1. 20:00 hod. (hned po našem posledním Zoomu) vyplněním přihlašovacího formuláře - proklik na něj naleznete pak na této stránce

Prakticky

 • Před každým setkáním doporučujeme se zamyslet, co nejvíce potřebujete pro další postup, v čem konkrétně potřebujete podpořit, jaká konkrétní potíž vás aktuálně nejvíce pálí a blokuje v postupu. 
 • Může být užitečné, pokud si po zformulování svého tématu projdete danou kapitolu z kurzu (pokud ji ještě nemáte za sebou) - je dost možné, že v ní najdete odpověď na svoji otázku, nebo vám informace v ní pomůžou lépe popsat, co přesně potřebujete a jakou formu pomoci od skupiny oceníte. 
 • Na samotném setkání dostane postupně každý účastník prostor přinést, co potřebuje. V ten moment má plnou pozornost a nasazení skupiny. Formou řízené diskuse je to možnost získat praktické tipy, zpětnou vazbu, zkušenosti, emoční podporu... jak od ostatních účastníků, tak od nás jako facilitátorek. 
 • Každé setkání je završené formulací konkrétních cílů a kroků, na které se do příštího setkání zaměříte. Na začátku dalšího setkání se obvykle podíváme na to, jak se vám daří cíle naplňovat.  
 • Podle aktuální situace a potřeb skupiny můžou být do programu zařazené i různé prožitkové či kreativní techniky. 

Přihlašování na kurz uzavřeno. 

Máte otázky? Položte dotaz v naší FB skupině, napište nám email nebo zavolejte!