PŘIHLAŠOVÁNÍ OTEVŘEME 1.5.2024.

PROPLUJME TÍM SPOLU        /online kurz/

Nastartujte svou praxi a získejte nové klienty. Autenticky, odpovědně a udržitelně. 

Kurz vám pomůže zahájit nebo rozvinout vaší soukromou psychologickou či terapeutickou praxi. Získáte praktické informace, nastavíte si svou vlastní cestu a zároveň budete mít k dispozici kolegiální a profesionální podporu k realizaci všech potřebných kroků. Vaše cesta k vlastní soukromé praxi tak bude snazší.

Být dobrým psychologem/terapeutem je nutná podmínka úspěchu v soukromé praxi. Sama o sobě ale nestačí - potřebujete také další dovednosti, které nás ve škole ani ve výcvicích neučili. Od toho je tady náš kurz. Vycházíme v něm z Klíčových kompetencí evropského psychoterapeuta zpracovaných EAP a z etického kodexu EAP.

Máme za sebou dva běhy kurzu s nadšenými ohlasy...

Další termín plánujeme v roce 2023 

Co je obsahem kurzu?

Naším cílem je pokrýt všechna zásadní témata, na která můžete při zahájení soukromé praxe narazit (někdy i dost tvrdě). Věnovat se budeme například otázkám:

 • Jaká je moje pracovní vize a jak zapadá do mé životní vize?
 • Jak na formální náležitosti (živnostenský list, účetnictví...)?
 • Jak pracovat na svém dobrém jménu?
 • Komu chci svoje služby nabízet a jak se chci prezentovat?
 • Jak oslovovat klienty?
 • Jak na cenotvorbu a finance?
 • Kde se mi bude dobře pracovat?
 • Jak spolupráci s klientem kontraktovat? 
 • Jak co nejlépe organizovat svůj čas?
 • Co můžu dělat, abych nevyhořel/a?
 • Jak se dále rozvíjet?
 • A další...

Zároveň ve facebookové skupině a při Zoom setkáních je prostor diskutovat další témata, která se mohou při budování praxe objevit.


Jak kurz probíhá?

Jde o e-mailový kurz s doprovodnými aktivitami, které vás podpoří v rozjezdu soukromé praxe. Jeho součástí je: 

 • Série emailů - kromě informací budou obsahovat prožitková cvičení, pracovní listy, odkazy na další užitečné zdroje apod.  Hlavní emailová část trvá 10 týdnů, po ní následuje ještě cca měsíc aktivity v Facebookové skupině, aby byl čas si vše zažít a doptat se na vše potřebné. Po dobu emailové části doporučujeme vyhradit si alespoň 2 hodiny týdně na emaily a cvičení. 
 • 5 společných online setkání (přes Zoom) - v bezpečném a laskavém prostoru bude možnost sdílet, kde se na své cestě k vlastní praxi nacházíte, hledat další zdroje, získat podporu i užitečné tipy. První setkání probíhá na začátku kurzu, další v jeho průběhu a závěrečné setkání je s několikatýdenním odstupem po ukončení emailové části, aby byl prostor vše uzavřít a doptat se na cokoliv, co vás zajímá. 
 • Členství v uzavřené a námi moderované FB skupině - budeme zde dále rozpracovávat a diskutovat témata z kurzu, získáte zde odpovědi na své otázky, zpětnou vazbu na to, co vytvoříte, podporu kolegů v realizaci vašeho záměru, budeme zde slavit úspěchy i se učit ze slepých cest
 • Možnost absolvovat individuální koučovací a/nebo supervizní setkání za zvýhodněnou cenu, online nebo fyzicky v Praze.
 • Kurzu se tak můžete zúčastnit odkudkoliv, ušetříte čas i peníze za cestování. 

Jak to vypadá prakticky? 

 • Každé pondělí vyhlásíme téma daného týdne.
 • V pondělí, středu a pátek dostanete do e-mailové schránky lekci k danému tématu.
 • Po celou dobu programu vám bude k dispozici živá a námi moderovaná FB skupina.
 • 5x v průběhu programu se potkáme online na Zoomu.
 • V případě zakoupení balíčku získáte navíc individualizovanou podporu ve formě koučovacího (Lenka) nebo supervizního setkání (Barbara) za zvýhodněnou cenu. Koučování můžete využít pro podporu v businessové stránce rozjezdu praxe, supervizi pro zvýšení kvality své práce s klienty. Potkat se můžeme osobně v Praze nebo online. 
 • Veškerý obsah kurzu vám zůstane k dispozici i po jeho skončení. Můžete se k němu průběžně vracet a využít to, co je pro vás právě aktuální.

Kolik kurz stojí? 

Cena kurzu v roce 2021 byla 6.900 Kč.   

Za částku, kterou obvykle dáte v průměru za několik supervizních či koučovacích hodin, tak získáte mnohem víc: kontinuální a komplexní podporu a materiály (studijní texty, pracovní listy, check-listy apod.), ke kterým se můžete kdykoliv vracet. Zároveň získáte přátelskou podporu a možnost sdílení s dalšími účastníky. Zpětná vazba z proběhlých 2 kurzů ukazuje, že to je důležitá a oceňovaná součást. 

Je tento kurz skutečně pro mě? 

Kurz je určený pro všechny psychology, psycholožky, psychoterapeuty a psychoterapeutky (s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem nebo v jeho pozdějších fázích), kteří hledají své první klienty, plánují otevření soukromé praxe ke svému zaměstnání nebo úplný přechod na volnou nohu formou OSVČ. Kurz nepokrývá specifika soukromých praxí v oblasti zdravotnictví. 

Nebuďte na rozjezd své soukromé praxe sám/sama...a do té doby využijte naši inspiraci zdarma...

...nebo náš mentoring.

Bonusy ke kurzu

Spolupráce je pro nás důležitá a my si moc ceníme podporu našich partnerů. Díky ní získáte další přidanou hodnotu. 

BONUS 1: Sleva na členství v katalogu psychoterapeutů www.terapie.cz, který vám usnadní získávání nových klientů, zjednoduší organizaci práce, umožní přístup k odborným akcím se slevou (kurzům, webinářům, supervizím) i podpůrným materiálům. Výše slevy: 

 • 30% na 6 měsíců při platbě na měsíc
 • 15% při zakoupení ročního členství

BONUS 2: Sleva na odbornou literaturu dle vlastního výběru z nakladatelství Portál a Grada.  

BONUS 3: Psychoterapie je sedavé zaměstnání a dělá se dost špatně, když se necítíte fit nebo ve svém těle a se svým tělem dobře. Obě proto nedáme dopustit na spolupráci s našimi fyzioterapeuty. Oslovili jsme fyzioterapeutku Mgr. et Mgr. Jindřišku Mlčkovou a ta pro nás natočila video, ve kterém ukazuje sérii cviků vhodných pro prevenci i regeneraci zohledňující specifika naší práce. Video má 25 minut.

BONUS 4: Zvýhodněné předplatné oblíbeného serveru https://psychologie.cz/.

Nejčastější otázky

Záleží nám na tom, aby byl kurz pro vás opravdu užitečný. Připravily jsme proto odpovědi na otázky, na které se nás nejčastěji ptáte. Pokud zde vaši otázku nenajdete, bez váhání nám napište.  


Můžu se zúčastnit, když ještě nemám hotový výcvik?

Určitě. Kurz bude užitečný těm, kteří o vlastní praxi uvažují, jsou ve fázi její přípravy nebo praxi před nedávnem zahájili. Pomůže vám nastavit si podnikání podle vašich představ, zkušeností a potřeb, v souladu s životní a pracovní etapou, ve které se nacházíte. Někdo již dlouho pracuje s klienty v zaměstnání a chce přejít na volnou nohu, někdo se v průběhu výcviku rozhodl zahájit vlastní praxi, někdo potřebuje práci s klienty pro dokončení výcviku. A někdo jiný má dva klienty po práci a rád by praxi rozšířil. Pokud spadáte do některé z těchto skupin, věříme, že z našeho kurzu můžete výrazně profitovat. Tvořily jsme jej přesně pro vás.

Nevadí, že ještě nepracuji s klienty?

Nevadí. Obsahem kurz je příprava na podnikání a nastavení soukromé praxe, nejde o supervizi vaší terapeutické práce s klienty. K tomu slouží výcvik a supervize. Po absolvování kurzu budete lépe připraveni pro budování vlastní praxe s klienty, budete vědět, co vás čeká za formality, jak přemýšlet o financích a cenách, jak promovat své služby nebo si organizovat čas a spoustu dalších praktičností. Nebudete muset řešit tyto věci "za pochodu" a prošlapávat slepé cesty.

Kolik času mi kurz zabere?

Každý týden dostanete tři emaily s materiály k prostudování a cvičeními. Záleží na vás, kolik času jim budete věnovat a kdy. Někomu může zabrat kurz hodinu týdně, někomu tři, podle toho, jak moc do hloubky půjdete. K materiálům i cvičením se můžete vracet průběžně, ale pro maximální profit z kurzu doporučujeme si na něj vyhradit alespoň 2 hodiny týdně. Také si je můžete zopakovat znova po půl roce nebo roce, možná už bude váš náhled jiný. Součástí kurzu je i moderovaná skupina na Facebooku a 5 online setkání, které považujeme za důležitou součást společného rozvoje - je opět na vás, jak moc se v nich budete angažovat. Čím víc do kurzu ze sebe vložíte, tím více si z něj odnesete - zároveň uděláme všechno pro to, aby byl kurz podpůrným prostorem, nikoliv zdrojem stresu. Velmi dobře chápeme (a nabádáme k tomu i v našem kurzu), že hlídání vlastních hranic je důležité.

Víme, že online kurzy vyžadují specifický způsob studia a hodně vlastní aktivity a organizovanosti, je dobré zvážit, zda je tento způsob rozvoje pro vás ten pravý. Zároveň se snažíme tuto situaci co nejvíce usnadnit, i proto doplňujeme kurz podpůrnou facebookovou skupinou a celkem 5 online podpůrnými setkáními.  

Co když nebudu kurz stíhat?

Máme plné pochopení, že někdy přijde náročný týden a času je méně. Témata na sebe v průběhu týdne navazují, stejně jako témata jednotlivých lekcí. Nejsou však na sobě stoprocentně závislá, můžete se jim tak věnovat i na přeskáčku. V každé lekci je označeno to nejdůležitější, co postačí pro základní orientaci v tématu. V týdnech, kdy budete mít kapacitu menší, vám doporučujeme přečíst si emaily a zapsat si myšlenky, které vás k jejich tématu napadají. Tato "minimalistická varianta" vám zajistí, že neztratíte kontinuitu a budete v obraze, co se v kurzu děje. K časově náročnějším cvičením se vrátíte hned, jak vám to podmínky dovolí. V polovině emailové části bude týdenní pauza, kdy bude prostor se k zameškaným lekcím vrátit. 

Má pro mne kurz smysl, když chystám praxi na Slovensku (v jiné zemi)?

Máme radost, že se o nás ví i za hranicemi. Kurz je připravený jako informační, motivační a kolegiální podpora pro psychology a terapeuty. Obsahuje řadu informací nezávislých na zemi podnikání (vlastní vize, budování dobrého jména, management klientů, udržitelnost atd.). Bude zohledňovat legislativu platnou v ČR (živnostenské oprávnění, EET, finance) a další možnosti dostupné v ČR (např. rozvoj). V odborných věcech vycházíme ze standardů Evropské asociace pro psychoterapii. Rády kolegy a kolegyně z jiných zemí v kurzu uvítáme, jen prosím vezměte na vědomí, že nepokrýváme specifika jiných zemí.

Pro koho kurz není?

Kurz nebude příliš užitečný zkušeným terapeutům, kteří fungují v soukromé praxi déle než cca dva roky. Vy už jste pravděpodobně své cesty prošlápli, naopak se můžete s ostatními o své zkušenosti dělit. Nebo máte specifická témata, která už v kurzu nepokrýváme. Pokud byste měli o kurz pro pokročilejší zájem, napište nám a podělte se o své potřeby, vše pečlivě zvážíme!

Pokud jste na začátku studia psychologie či výcviku, a vlastní praxe je pro vás ještě hudba budoucnosti, kterou chystáte až za několik let, tak je ještě na kurz čas. Nebudeme vám v účasti bránit, ale myslíme, že je rozumné si ještě počkat.

Stále si nejste jistí? 

Ozvěte se nám! Záleží nám tom, aby pro vás byl kurz skutečně přínosný, probereme vaší situaci individuálně.